VÍZIA

Pracovitosť,
odbornosť,
etika

Našou dlhodobou víziou je úspešne pôsobiť na stavebnom trhu na Slovensku v nemecky hovoriacich krajinách, ponúknuť tamojším investorom vysokú slovenskú kvalitu a profesionalitu v oblasti hrubých betónových stavieb, a to aj pri náročnejších projektoch, technicky či architektonicky.

Práca s betónom a hrubými stavbami je pre nás inšpiráciou, výzvou, umením, zábavou, ale aj koníčkom.

Neoddeliteľnou dlhodobou súčasťou našej vízie je aj poskytovať veľmi dobrú pracovnú príležitosť, podmienky, i honorár slovenským zamestnancom, ktorých si nesmierne vážime, a ktorých si starostlivo vyberáme.

Z každodenných vlastných skúseností si vždy znova a znova uvedomujeme, že v oblasti moderného stavebníctva vieme svetu naozaj čo ponúknuť, lebo máme na Slovensku stále veľmi veľa kvalitných, pracovitých, skúsených a spoľahlivých odborníkov, betonárov, tesárov, žeriavnikov, či aj pomocníkov.

Našu profesionalitu formuje a vybrusuje okrem pracovitosti a odbornosti, aj zodpovednosť, pedantnosť a erudovanosť do najmenších detailov, ako aj každodenný a vždy prítomný, etický prístup k investorom, projektantom, zamestnancom, i konkurentom.