Voľné pracovné pozície

 • Dlhodobá práca na TPP na dobu neurčitú
 • Veľmi dobré platobné podmienky
 • Zazmluvnené projekty na min. 2 roky
 • Hradené cestovné náklady SK-DE a späť
 • Hradené ubytovanie v blízkosti miesta výkonu práce
 • Komerčné poistenie
 • Pracovné oblečenie
 • Základné pracovné pomôcky a náradie

INFORMUJTE SA

SK: +421 918 864 662
SK: +421 915 524 887
DE: +49 157 89731237

TESÁR

 • Stavba a oprava montovateľných debnení, základov, prekladov, pilierov a stropov
 • Participovanie na zakladaní stavieb, plnenie úloh spojených so zakladaním stavieb
 • Čítanie technickej výkresovej dokumentácie
 • Skúsenosti so systémom debnenia PERI, DOKA ...
 • Skúsenosti s monolitickými systémami
 • Kontrola, rozdeľovanie, čistenie materiálu na šalovanie
 • Stavanie upevnení a upevňovacích zariadení

MURÁR

 • Čítanie technickej a projektovej dokumentácie
 • Príprava betónu, malty, cementu a iných stavebných materiálov
 • Rezanie a skracovanie tehál, panelov, muriva a iných stien na požadovanú veľkosť
 • Vkladanie izolácií proti pôsobeniu vlhkosti a tepla
 • Dokončovanie stavebných prác v interiéroch a exteriéroch stavieb
 • Dodržiavanie požadovanej kvality vykonaných prác
 • Kontrola rovnosti stien pomocou murárskej laty s vodováhou

MAJSTER / POLIER

 • Koordinácia a organizovanie pracovníkov podľa pokynov stavbyvedúceho
 • Sledovanie spôsobu a postupu stavby v súlade so zachovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Vykonávanie dohľadu nad výkonom stavebných prác v súlade s harmonogramom prác
 • Realizácia výkonov podľa stavebnej dokumentácie a ich evidencia v stavebnom denníku
 • Zodpovedanie za správne hospodárenie s majetkom spoločnosti

ŽERIAVNIK

 • Riadenie, obsluhovanie a manipulovanie so žeriavom alebo inými zdvíhacími zariadeniami spoločnosti
 • Presúvanie a dvíhanie ťažkých a nadrozmerných bremien a materiálu pomocou žeriavu alebo iného zdvíhacieho zariadenia
 • Zaisťovanie bezpečnosti žeriavu alebo zdvíhacieho zariadenia pri používaní, ale aj po použití s ohľadom na poveternostné podmienky
 • Vykonávanie základnej údržby a kontroly technického stavu žeriavov a zdvíhacích zariadení.
 • Prísne dodržiavanie BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
 • Vedenie evidencie o prevádzke žeriavu alebo zdvíhacieho zariadenia